Bookmarks

  Όλα τα βασικά δεδομένα των κανονισμών σχετικά με την συμμετοχή αλλοδαπών και κοινοτικών ποδοσφαιριστών για το συγκεκριμένο θέμα έχουν ως εξής:


  α) Για το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας (που από το 2013 είναι Ερασιτεχνική κι αυτή) επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση στον αγώνα, μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών αλλοδαπών ή κοινοτικών. Με οποιοδήποτε αριθμητικό συνδυασμό (είτε 3+1, είτε 2+2, είτε 4+0, κ.τ.λ., αρκεί να είναι ΣΥΝΟΛΙΚΑ μέχρι 4).
  β) Στους αγώνες της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες.
  γ) Στους αγώνες της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας απαγορεύεται η συμμετοχή σε αγώνα περισσοτέρων των δύο (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των τριάντα τριών (33) ετών.
  Αυτό αφορά ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ παίκτες και τους ξένους.
  Στο δυναμικό της δηλαδή μπορεί κάθε ομάδα της κατηγορίας να έχει απεριόριστο αριθμό παικτών τέτοιας ηλικίας, αλλά στην ενδεκάδα απαγορεύεται να παίζουν μαζί περισσότεροι από δυο τέτοιοι.
  δ) Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών ως χρονολογία γέννησής τους θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησής τους. Οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι συμπληρώνουν το ως άνω όριο ηλικίας μετά την 1η Ιανουαρίου, δύνανται να συμμετέχουν σε αγώνες κυπέλλου και πρωταθλήματος του σωματείου στο οποίο ανήκουν μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, που διεξάγεται την συγκεκριμένη ποδοσφαιρική περίοδο.
  Το κρίσιμο σημείο της άδειας παραμονής
  Εφιστάται η μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ όλων των εμπλεκομένων (παραγόντων, αθλούμενων, κ.τ.λ.) στο εξής, σε ότι αφορά τα θέματα Πρώτης Εγγραφής ή Ανανέωσης του δελτίου ή Μετεγγραφής και Επανεγγραφής των ΞΕΝΩΝ (αλλοδαπών και κοινοτικών) ποδοσφαιριστών:
  Ενώ στο Άρθρο 4 παρ. 1α, του Παραρτήματος Β του Κανονισμού Ιδιότητας Μετεγγραφών, εξακολουθεί να αναφέρεται ότι,
  “Για την Πρώτη Εγγραφή ή την ανανέωση του δελτίου, καθώς επίσης και για την Μετεγγραφή και την Επανεγγραφή των αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, εκτός της άδειας νόμιμης διαμονής, αρκεί και η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής”,
  από πέρυσι (στα τέλη Ιουλίου) η ΕΠΟ είχε γνωστοποιήσει εγκύκλιο στην οποία αναφέρεται ότι:
  “Για την ολοκλήρωση μετεγγραφών, επανεγγραφών, και πρώτων εγγραφών αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, καθώς και για τις ανανεώσεις παλαιών δελτίων, δεν είναι πλέον αποδεκτό το αντίγραφο αίτησης για έκδοση Άδειας Διαμονής. Απαιτείται αντίγραφο καθαυτής της Άδειας Διαμονής του ποδοσφαιριστή, νόμιμα επικυρωμένο.
  Επίσης ως νομιμοποιητικό έγγραφο της παραμονής αλλοδαπών ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα δεν γίνεται δεκτό αντίγραφο της αίτησης για χορήγηση Πολιτικού Ασύλου, αλλά μόνο αυτό καθαυτό το έγγραφο με το οποίο παρέχεται Πολιτικό Άσυλο από τις αρμόδιες αρχές (όπως τούτο διευκρινίστηκε στο Δ.Σ./ΕΠΟ στις 06.04.2012).
  Ως εκ τούτου θα απορρίπτεται όποιο δελτίο υποβάλλεται προς έκδοση στο αρμόδιο Τμήμα Μητρώου Δελτίων και δεν πληροί τις ως άνω προβλεπόμενες προϋποθέσεις”.
  * Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι στην πράξη, έπρεπε οι ομάδες να καταθέτουν και την άδεια διαμονής, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για το δελτίο.
  Κάτι που πέρυσι, στην αρχή της σεζόν, δημιούργησε πρόβλημα κυρίως σε αρκετές ομάδες της Γ’ Εθνικής που είχαν πάρει στις τάξεις τους ποδοσφαιριστές αλλοδαπούς που μέχρι τότε αρκούσε η βεβαίωση Αίτησης παραμονής τους για να αγωνιστούν.
  Και στη συνέχεια κλήθηκαν να εξασφαλίσουν εγκαίρως την ίδια την άδεια παραμονής (με αποτέλεσμα αρκετές να μην προλάβουν ως την προθεσμία λήξης μεταγραφών, και κατάθεσης δικαιολογητικών, κ.τ.λ.).
  * Ήδη για το συγκεκριμένο θέμα και το …κενό που θεωρητικά υπάρχει, είναι χαρακτηριστικό ότι από κάποιες Ενώσεις που έχουν προχωρήσει και σε επίσημη ανακοίνωση για τα θέματα αυτά, άλλες επικαλούνται το άρθρο (και λένε ότι δέχονται από την αρχή των δικαιολογητικών την αίτηση έκδοσης άδειας), κι άλλες λένε ότι από την αρχή δεν δέχονται την αίτηση άδειας αλλά μόνο την ίδια την άδεια!
  * Σε κάθε περίπτωση, η ΕΠΟ και οι Ενώσεις προτείνουν στους παράγοντες των σωματείων, ΠΡΙΝ προχωρούν σε οποιαδήποτε μεταγραφική κίνηση αλλοδαπού ποδοσφαιριστή, να επικοινωνούν με την Γραμματεία της Ένωσης προκειμένου να αντλούν τις πλήρεις σχετικές πληροφορίες που χρειάζονται (για να αποφύγουν και άσκοπες ενέργειες και φυσικά άσκοπα έξοδα).

   

  Comments are closed.