Bookmarks

   

  Δόθηκε στη δημοσιότητα η πολυαναμενόμενη προκήρυξη του νεοσύστατου πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας το οποίο θα διεξαχθεί φέτος σε 6 ομίλους οι οποίοι θα καταρτιστούν από τη διοργανώτρια αρχή τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου. Μία προκήρυξη η οποία άμεσα ενδιαφέρει τους 4 εκπροσώπους του Καβαλιώτικου ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, στο νέο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας και πιο συγκεκριμένα τον Άρη Ακροποτάμου, τον Νέστο Χρυσούπολης, τον Ορφέα Ελευθερούπολης καθώς και το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος. Σε όλα τα παραπάνω να σημειώσουμε ότι η πρώτη σέντρα του νεοσύστατου πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου και η αυλαία του πρωταθλήματος θα πέσει την Κυριακή 25 Μαΐου.

   

  Ειδικές διατάξεις

  Αναλυτικά οι ειδικές διατάξεις του νεοσύστατου πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας είναι οι εξής:

   

  α. Γήπεδα: Όλοι οι αγώνες της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας διεξάγονται, υποχρεωτικά σε γήπεδα τα οποία είναι εφοδιασμένα µε την νόμιμη άδεια καταλληλότητας και

  διαθέτουν χλοοτάπητα. Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση. Σωματείο που δεν διαθέτει γήπεδο µε χλοοτάπητα δεν θα γίνεται δεκτό στο Πρωτάθλημα. Σε περίπτωση που το γήπεδο-έδρα Σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η Επιτροπή Γ’ Εθνικής θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, το οποίο βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης στην οποία ανήκει το σωματείο και πληροί τους όρους της διοργάνωσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 24 ώρες (άρθρο 22 παρ.2 του Κ.Α.Π.) πριν την έναρξή του. Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων σωματείων για αλλαγή ώρας, ημέρας γηπέδου, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία έως και 5 μέρες πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει το βάσιμο ή όχι. Τα Σωματεία (µε μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του προγράμματος στα κοινοτικά – δημοτικά και εθνικά γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και στις οικείες αστυνομικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.

   

  β. Προπονητές: Όλα τα σωματεία, υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση µε προπονητή – προπονητές διπλωματούχους, U.E.F.A. Β’ και άνω, οι οποίοι θα φέρουν την Ειδική Ταυτότητα, που εκδίδει η Ε.Π.Ο., καθώς και το δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή από τις Ε.Π.Σ.  Η σύμβαση αυτή, θεωρημένη από την αρμόδια ∆.Ο.Υ., πρέπει να κατατεθεί στην Επιτροπή Πρωταθλήματος τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.

   

  γ. Ποδοσφαιριστές: Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως 4 ποδοσφαιριστών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως 2 ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των 33 ετών. Για το πρωτάθλημα της περιόδου 2013-2014 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από 01.01.1980.

   

  δ. Τμήματα Υποδομής: Όλα τα Σωματεία υποχρεούνται να συμμετάσχουν, µε την ανάλογη ομάδα, στο Πρωτάθλημα Υποδομών της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκουν. Το σωματείο υποχρεούται, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, να υποβάλει στην Ε.Π.Ο. (υπόψη της Επιτροπής Γ’ Εθνικής) αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής στο ως άνω πρωτάθλημα. Σε περίπτωση που δεν συμμετάσχει πλήρως- ενώ έχει δηλώσει συμμετοχή- στα  πρωταθλήματα υποδομής της Ε.Π.Σ. απαγορεύεται η συμμετοχή του, µε όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις, στους αγώνες πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής, έως την συμμόρφωση του µε την παραπάνω υποχρέωσή του. Η Επιτροπή Γ’ Εθνικής έχει το δικαίωμα να ζητεί, όποτε αυτή κρίνει απαραίτητο, επίσημη ενημέρωση από τις Ε.Π.Σ. για το θέμα.

   

  ε. Ιατρός: Η παρουσία γιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του µε οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου η σφραγίδα).

  Στ. Έπαθλα πρωταθλήματος: Στην πρωταθλήτρια ομάδα κάθε ομίλου θα απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της.

  Προβιβασμός – Υποβιβασμός Περίοδος 2013 / 2014

  Γ’ Εθνική

  Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων θα προβιβαστούν στη Football  League 6 ομάδες (η πρωταθλήτρια ομάδα κάθε Ομίλου), θα υποβιβαστούν στα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. 46 ομάδες και θα παραμείνουν στην κατηγορία πενήντα (50) ομάδες. Ο υποβιβασμός των ομάδων στα πρωταθλήματα ευθύνης των ΕΠΣ (46 ομάδες) θα γίνει ως ακολούθως: Από τους τρεις ομίλους των 16 ομάδων και τον ένα των 15 ομάδων, που θα προκύψει από κλήρωση, θα υποβιβαστούν 8 ομάδες. Από τους δύο άλλους ομίλους των 15 ομάδων θα υποβιβαστούν 7 ομάδες.

  Προβιβασμός από Ε.Π.Σ. ( για περίοδο 2014 / 2015)

  Οι 53 πρωταθλήτριες ομάδες των Ε.Π.Σ. και οι 3 δευτεραθλήτριες των ιδρυτριών Ενώσεων, δηλαδή συνολικά 56 ομάδες, θα πάρουν μέρος στους αγώνες κατάταξης για τον προβιβασμό στη Γ’ Εθνική Κατηγορία. Θα συγκροτηθούν δεκατέσσερις (14) όμιλοι των 4 ομάδων έκαστος. Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε διπλούς (εντός – εκτός έδρας) αγώνες. Η πρώτη της τελικής βαθμολογίας ομάδα κάθε Ομίλου, δηλαδή 14 συνολικά ομάδες θα προβιβαστούν στη Γ’ Εθνική Κατηγορία. Συνολικά η Γ’ Εθνική Κατηγορία της περιόδου 2014-2015 θα απαρτίζεται από 64 ομάδες, κατανεμημένες 4 ομίλους των 16 ομάδων έκαστος.

  Καταρτισμός Ομίλων

  Οι όμιλοι του πρωταθλήματος θα συγκροτηθούν µε γεωγραφικά κριτήρια όπου αυτό είναι εφικτό. Αν ο αριθμός των ομάδων μιας Ένωσης είναι μεγαλύτερος από τέσσερις  αυτές θα κατανεμηθούν, µε κλήρωση, σε περισσότερους του ενός ομίλους. Ο 5ος και 6ος όμιλος θα συγκροτηθούν από τις ομάδες των Ε.Π.Σ. της Κρήτης, των Κυκλάδων και της Αττικής ως εξής: Οι ομάδες των ΕΠΣ της Κρήτης (Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου) θα κατανεμηθούν, κατόπιν κλήρωσης, ανά τέσσερις σε κάθε όμιλο. Οι ομάδες της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων, µε την ίδια ως άνω διαδικασία, θα κατανεμηθούν ανά µια σε κάθε όμιλο. Οι ομάδες των ΕΠΣ της Αττικής ( Αθήνα, Πειραιάς, ΕΠΣ∆Α, ΕΠΣΑΝΑ) θα κατανεμηθούν, επίσης, μετά από ενιαία κλήρωση, στους δύο ομίλους.

  Προτεινόμενες ημερομηνίες και ώρες πρωταθλήματος

  1η αγωνιστική: Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013 (16.30)

  2η αγωνιστική: Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013 (16.30)

  3η αγωνιστική: Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013 (16.00)

  4η αγωνιστική: Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013 (16.00)

  5η αγωνιστική: Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 (16.00)

  6η αγωνιστική: Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013 (15.00)

  7η αγωνιστική: Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013 (15.00)

  8η αγωνιστική: Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013 (15.00)

  9η αγωνιστική: Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013 (15.00)

  10η αγωνιστική: Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013 (15.00)

  11η αγωνιστική: Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013 (15.00)

  12η αγωνιστική: Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014 (15.00)

  13η αγωνιστική: Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014 (15.00)

  14η αγωνιστική: Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014 (15.00)

  15η αγωνιστική: Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 (15.00)

  16η αγωνιστική: Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014 (15.00)

  17η αγωνιστική: Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014 (15.00)

  18η αγωνιστική: Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014 (15.00)

  19η αγωνιστική: Σάββατο 1 Μαρτίου 2014 (15.00)

  20η αγωνιστική: Κυριακή 9 Μαρτίου 2014  (15.00)

  21η αγωνιστική: Κυριακή 16 Μαρτίου 2014 (15.00)

  22η αγωνιστική: Κυριακή  23 Μαρτίου 2014 (16.00)

  23η αγωνιστική: Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 (16.00)

  24η αγωνιστική: Κυριακή 6 Απριλίου 2014 (16.00)

  25η αγωνιστική: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 (17.00)

  26η αγωνιστική: Κυριακή 27 Απριλίου 2014 (17.00)

  27η αγωνιστική: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 (17.00)

  28η αγωνιστική: Κυριακή 11 Μαΐου 2014 (17.00)

  29η αγωνιστική: Κυριακή 18 Μαΐου 2014 (17.00)

  30η αγωνιστική: Κυριακή 25 Μαΐου 2014 (17.00)

  Comments are closed.