Bookmarks

  Στις 23 Αυγούστου ξεκινάει φέτος το κύπελλο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματίων Καβάλας με τους αγώνες να είναι νοκ άουτ. Να τονίσουμε ότι θα λάβουν μέρος υποχρεωτικά όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ένωσης που πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 25 Ιουλίου. Η κλήρωση θα γίνει στις 5/8, ώρα 19.00, στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Καβάλας και η πρώτη σέντρα για την 1η φάση ορίστηκε για το Σάββατο 23 Αυγούστου.

   

  Η διοργάνωση του Κυπέλλου Ε.Π.Σ. Καβάλας θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 15/3/2015 και ο κάτοχος του τίτλου θα εκπροσωπήσει την Ένωση στο 42o Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας.

  Βασικά σημεία της διοργάνωσης

  **Οι αγώνες της Α’ φάσης Κυπέλλου Ε.Π.Σ. Καβάλας θα διεξαχθούν σε μονούς αγώνες (ΝΟΚ –ΑΟΥΤ) με έδρα αυτήν που θα βγει από την κλήρωση.  Μετά την Α’ φάση και μέχρι της αναδείξεως κυπελλούχου Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ (πλην ημιτελικής φάσης) οι αγώνες διεξάγονται με το σύστημα των απλών συναντήσεων αποκλεισμού. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. (από τη Β’ φάση και μετά).  Η ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΠΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (ΕΝΤΟΣ –ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ). Ο κυπελλούχος της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ συμμετέχει στο Κύπελλο Ερασιτεχνών της Ε.Π.Ο.

  **Ο τελικός για την ανάδειξη του Κυπελλούχου της Ε.Π.Σ. Καβάλας (1η φάση) οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός Ελλάδας Ερασιτεχνών από  την Ε.Π.Ο. (2η φάση) διεξάγονται σε ουδέτερα γήπεδα που ορίζει κατά  την κρίση της η διοργανώτρια.  Η διεξαγωγή των αγώνων της 2ης φάσης ρυθμίζεται από το άρθρο 38 του Κ.Α.Π.

  **Κατά την διεξαγωγή των αγώνων της Β’ φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών  οι ποινές των ποδοσφαιριστών, για μεν τα σωματεία που ανήκουν στα τοπικά πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Καβάλας θα κοινοποιούνται στην Ε.Π.O. και τα σωματεία, όπως προκύπτουν από τα Φύλλα Αγώνα χωρίς να ελέγχεται προηγούμενο ποινολόγιο. Υπεύθυνοι για την εκάστοτε πραγματική ποινή των ποδοσφαιριστών θα είναι τα ενδιαφερόμενα σωματεία για δε τα σωματεία που ανήκουν σε πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ε.Π.Ο. οι ποινές της φάσης αυτής θα είναι σε συνέχεια και συνάρτηση του ποινολογίου του πρωταθλήματος.

  **Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε εξαιτίας καιρικών συνθηκών θα διεξάγεται ως εξής: α) Για τους αγώνες της 1ης φάσης (διοργάνωση Ε.Π.Σ.Κ.) όταν ορίσει εκ νέου η Ε.Π.Σ. Καβάλας. β) Για τους αγώνες της 2ης φάσης (διοργ.Ε.Π.Ο.) την επομένη μέρα την ίδια ώρα στο ίδιο γήπεδο, χωρίς άλλη ειδοποίηση.  Σε περίπτωση νέας αναβολής ή διακοπής οι αγώνες και των δύο φάσεων γίνονται σε 15 ημέρες στο ίδιο γήπεδο που είχε αρχικά ορισθεί.

  **Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων και οι γηπεδούχες ομάδες ορίζονται με το πρόγραμμα των αγώνων. Οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στην διάθεση της Ε.Π.Σ.Κ. το γήπεδο τους για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Παιδιάς.

  **Για κάθε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών θα συντάσσεται με στυλό μελάνης ή διαρκείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. σχετικό φύλλο αγώνα σε 4 αντίγραφα.

  **Για την ομάδα που παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα ή δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

  **Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την λήψη της σχετικής άδειας για την τέλεση του αγώνα από τις αρμόδιες αρχές.

  **Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών του. Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραμε επιβάλλεται με απόφαση της Ε.Π.Ο. ύστερα από πρόταση της Ε.Π.Σ.Κ. οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του Κ.Α.Π. κυρώσεις.

  **Τα έξοδα στην Α’ φάση βαρύνουν τις ίδιες τις ομάδες, στη Β’ φάση ως προβλέπει η προκήρυξη Κυπέλλου Ερασιτεχνών της Ε.Π.Ο.  Η οικονομική οργάνωση-διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνών ρυθμίζονται από την οικονομική εγκύκλιο της Ε.Π.Ο.

  **Για τις αντικαταστάσεις των ποδοσφαιριστών είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιούνται πινακίδες με αριθμό (ο ίδιος και από τις δύο πλευρές).

  **Η Ε.Π.Σ. Καβάλας έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα από πλευράς τηλεοπτικής κάλυψης και τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα τέλεσης των  αγώνων, ενώ για όλη τη δεύτερη φάση η Ε.Π.Ο.

  **Το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ε.Π.Σ. Καβάλας απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του τελικού μαζί με 20 μετάλλια, αμέσως μετά την λήξη του. Στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμεται επίσης Κύπελλο και 20 μετάλλια. Στον διαιτητή και τους επόπτες καθώς και τους προπονητές των ομάδων απονέμεται από ένα μετάλλιο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και οι αναπληρωματικοί οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια με πρώτη τη νικήτρια και δεύτερη αυτήν που ηττήθηκε. Οι ποδοσφαιριστές που δεν πειθαρχούν σ’ αυτήν την υποχρέωση τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες από τον ΚΑΠ κυρώσεις.

  **Απαραίτητη προϋπόθεση να μην αγωνίζεται στον τελικό η ομάδα της οποίας το γήπεδο θα χρησιμοποιηθεί για τον τελικό.  Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Αθλητική Νομοθεσία οικονομική εγκύκλιο και την προκήρυξη θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Καβάλας (1η φάση) και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο. (2η φάση).   

  Δικαιολογητικά συμμετοχής

  1.Δήλωση συμμετοχής Κυπέλλου, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά.

  2.Βεβαίωση περί μη οφειλής στο ταμείο της Ε.Π.Σ.Κ.

  3.Παράβολο συμμετοχής στο Κύπελλο 100 ευρώ. Εξαιρούνται τα σωματεία της Β’ Κατηγορίας που θα πληρώσουν 50 ευρώ.

  4.Ετήσια συνδρομή περιόδου 2014-2015

  5.Παραχωρητήριο γηπέδου από τον φορέα στον οποίο ανήκει το  γήπεδο.

  6.Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο θα φαίνεται η ημερομηνία κατά την οποία εξελέγη.

  7.Δήλωση εκπροσώπου του σωματείου με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

  8.Ονοματεπώνυμο προπονητή με τον οποίο είναι συμβεβλημένο το σωματείο.

   

  One Response to “Στις 5 Αυγούστου η κλήρωση και στις 23 του ίδιου μήνα η πρώτη σέντρα στο κύπελλο της Ε.Π.Σ. Καβάλας με τους αγώνες να είναι νοκ άουτ”