Bookmarks

   

  Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας εν όψει των νέων πρωταθλημάτων υποδομής που θα διεξαχθούν τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο και από την πλευρά της η Διοίκηση της τοπικής Ένωσης έχει προχωρήσει στην προκήρυξη των πρωταθλημάτων (Κ17), (Κ15), (Κ13), (Κ11) και (Κ9). Μάλιστα στη σχετική ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Καβάλας σημειώνει ότι μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες τα ερασιτεχνικά σωματεία του Νομού Καβάλας θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, σε ποιο από τα πρωταθλήματα υποδομής επιθυμούν να συμμετάσχουν με ομάδες ώστε έγκαιρα να γίνει ο χωρισμός των ομίλων αφού πρώτα έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να είναι η συμμετοχή τους νομότυπη.

   

  Η προκήρυξη της Ε.Π.Σ.Κ.

  Αναλυτικά η προκήρυξη των πρωταθλημάτων υποδομής (Κ17), (Κ15), (Κ13), (Κ11) και (Κ9) που θα διοργανώσει και φέτος η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας για την περίοδο 2-13-14 είναι η εξής:

   

  -«Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων καβάλας θέλοντας να συμβάλει στην διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και την σωματική ανάπτυξη με την σωστή συμπεριφορά και την ικανοποίηση της ευγενικής άμιλλας στους αθλητικούς στίβους, διοργανώνει αυτά τα πρωταθλήματα. Θεωρούμε πως η διεξαγωγή αυτών των πρωταθλημάτων είναι κυρίαρχο γεγονός για την πρόοδο και αναβάθμιση του ποδοσφαίρου. Εάν θέλουμε να δώσουμε προοπτική στο άθλημα και να το βγάλουμε από το αδιέξοδό του, πρέπει πάση θυσία να προστατέψουμε αυτά τα πρωταθλήματα. Σαν άτομα υπεύθυνα, θα πρέπει να αναλογιστούμε το βάρος της ευθύνης για την διαπαιδαγώγηση αυτών των παιδιών που μας παραδίδουν οι οικογένειές τους ώστε να γίνουν σωστοί αθλητές και σωστοί άνθρωποι. Πιστεύουμε ότι σε αυτά τα πρωταθλήματα το ζητούμενο πρέπει να είναι η συμμετοχή και όχι απαραίτητα η νίκη και ο πρωταθλητισμός. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας σε παράβαση, αντικανονικής συμμετοχής πλαστοπροσωπίας, δηλώσεων και γενικώς ότι δυσφημεί αυτό το πρωτάθλημα και το εκτρέπει από τον σκοπό του θα είναι αμείλικτη. Οι δικαιολογίες του τύπου, τι φταίνε τα παιδιά, δεν ευσταθούν και θα πρέπει οι παραβάτες οι ίδιοι, να εξηγήσουν στα παιδιά τις πράξεις τους και σε αυτά να δικαιολογηθούν. Κύριοι μην χρησιμοποιείται τα παιδιά, είναι άδικο. Γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι φέτος θα έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα σας ευχόμαστε ότι καλύτερο.

   

  Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

  για την περίοδο 2013 -2014

   

  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

  Τους αγώνες (Κ17) (Κ15) (Κ13) πρωταθλήματος μεταξύ ποδοσφαιρικών σωματείων της δύναμής της και (Κ11)-(Κ9) ενδεχομένως σε τουρνουά ή πρωτάθλημα. Η διεξαγωγή των αγώνων για τα παρακάτω πρωταθλήματα θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν και βασίζονται στους κανονισμούς πρωταθλημάτων και παιδιάς αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών που συγκροτούν τις ομάδες.

   

  ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και μη (κατά την κρίση της διοργανώτριας).

  2. Θα συγκροτηθούν 5 (πέντε) κατηγορίες α) (Κ17) με αθλητές που γεννήθηκαν μετά την 1-1-1996  β) (Κ15) με αθλητές που γεννήθηκαν μετά την 1-1-1999  γ) (Κ 13) με αθλητές που γεννήθηκαν μετά την 1-1-2001, (Κ11)

  με αθλητές που γεννήθηκαν μετά την 1-1-2003 και (Κ9) με αθλητές που γεννήθηκαν μετά την 1-1-2005.

  3. Κάθε Σωματείο μπορεί να συμμετάσχει με δύο ομάδες ανά κατηγορία με την προϋπόθεση ότι θα είναι εντελώς ανεξάρτητες η μια από την άλλη.

   

  ΑΡΘΡΟ 2ο ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Οι αθλητές θα αγωνίζονται με δελτίο αθλητικής ιδιότητας, πλην της κατηγορίας (Κ11)- (Κ9) οι οποίοι θα αγωνίζονται με πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία και κατάσταση υγείας τα σωματεία  είναι υποχρεωμένα να  προσκομίζουν αυτό στον Διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα και να είναι στην διάθεση των διαγωνιζομένων ομάδων.

  2. Κάθε σωματείο είναι υποχρεωμένο να μεριμνήσει για τις Ιατρικές εξετάσεις των αθλητών του. Αφού όλοι οι αθλητές εξετασθούν, η κατάσταση υγείας θα θεωρείται από τον Ιατρό και θα κατατίθεται στην Ένωση Ποδοσφαιρικών  Σωματείων, στα δε Σωματεία θα δίνεται επικυρωμένο αντίγραφο το οποίο είναι υποχρεωμένα να προσκομίζουν στον Διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα και να είναι στην διάθεση των διαγωνιζομένων ομάδων.

  Στις καταστάσεις υγείας θα αναγράφεται η Επωνυμία του Σωματείου, η ποδοσφαιρική περίοδος, η κατηγορία (Κ17) (Κ15) (Κ13) (Κ11),(Κ9) το έτος γέννησης  του αθλητή, ο αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας.

  Απαγορεύεται αθλητές που είναι δηλωμένοι στις καταστάσεις υγείας μιας ομάδας να δηλωθούν και σε καταστάσεις άλλης ομάδας ακόμα και εάν οι δύο ομάδες προέρχονται από το ίδιο Σωματείο.

  Οι καταστάσεις υγείας που ενέχουν και την ιδιότητα καταστάσεων αθλουμένων μελών, μπορούν να συμπληρώνονται καθ΄ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

  Απαγορεύεται η συμμετοχή σε αγώνα αθλητή ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση υγείας και αυτό ισχύει όχι μόνο στους επίσημους αγώνες της ομάδας αλλά και στους φιλικούς αγώνες καθώς επίσης και σε κάθε είδους τουρνουά η διοργανώσεις αγώνων που συμμετέχει η ομάδα.

  Η κατάσταση υγείας ισχύει για ένα χρόνο από την ημέρα θεώρησής της και για μια μόνο ποδοσφαιρική περίοδο. Όσον αφορά τους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, αυτοί δύνανται με ευθύνη του σωματείου τους να καταθέτουν στην Ε.Π.Σ.Κ. πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο αυτού, συνοδευόμενο με επίσημη μετάφραση καθώς και άδεια παραμονής του ιδίου ή του κηδεμόνα και αντί δελτίου Ε.Π.Ο. θα του εκδίδει η Ε.Π.Σ. Καβάλας προσωρινό δελτίο ισχύος μίας ποδοσφαιρικής χρονιάς.

   

  ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

  Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν συμμετοχή έως 12-10-2013

  Η κλήρωση του πρωταθλήματος για τις κατηγορίες (Κ17) (Κ15) και (Κ13) θα γίνει στις 17-10-2013 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.μ.μ. στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Κ. και η έναρξη του πρωταθλήματος για τις κατηγορίες αυτές την 26-10-2013

  Για τις κατηγορίες (Κ11) και (Κ9) θα ενημερωθείτε εγγράφως για τον χρόνο

  κλήρωσης και έναρξη των πρωταθλημάτων ή τουρνουά.

  α) Παραχωρητήριο του γηπέδου που θα χρησιμοποιήσουν για τους εντός έδρας αγώνες τους και να το εξασφαλίσουν από την αρχή στην οποία ανήκει.

  β) Το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου από πλευράς διοίκησης του σωματείου που θα ασχολείται με το ή τα τμήματα και το τηλέφωνό του.

  γ) Το ονοματεπώνυμο του  υπεύθυνου τεχνικού που θα ασχολείται με αυτά τα τμήματα και το τηλέφωνό του,

  δ) Το ονοματεπώνυμο ενός προσώπου κατάλληλου να διαιτητεύσει αγώνα, σε

  περίπτωση που ο ορισθείς διαιτητής από την Επιτροπή Διαιτησίας δεν προσέλθει στο αγώνα.

  ε) Όλα τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα, απαραιτήτως θα πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Δηλαδή να έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους, που ανέρχεται σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ., στο ποσό των πενήντα (50)€. Όσα όμως από τα σωματεία δεν συμμετέχουν σε πρωτάθλημα κατηγορίας ανδρών, αυτά υποχρεούνται να καταβάλουν ως συμμετοχή σε πρωτάθλημα υποδομής το ποσό των τετρακοσίων

  (400)€.

   

  ΑΡΘΡΟ 4ο ΓΗΠΕΔΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  1.Τα σωματεία δύναται έως τις 12-10-2013 να υποβάλλουν εγγράφως προς την Ε.Π.Σ. Καβάλας τα αιτήματα τους για την σύνταξη του προγράμματος.

  2. Δεν θα αναβάλλονται αγώνες εκτός ειδικών περιπτώσεων και πάντα με απόφαση της διοργανώτριας η οποία και είναι η μόνη υπεύθυνη να τους ορίσει εκ νέου.

  Η διοργανώτρια μπορεί να αναβάλει ή να διακόψει την διεξαγωγή του πρωταθλήματος εάν κρίνει πως υπάρχουν σοβαροί λόγοι ( π.χ. καιρικές συνθήκες).

  3. Οι αγώνες θα διεξάγονται Σαββατοκύριακο και σε ειδικές περιπτώσεις, Τετάρτες αν αυτό κριθεί αναγκαίο και κατόπιν απόφασης της διοργανώτριας.

  4. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι για την μεν (Κ17) 90’λεπτά (δύο ημίχρονα των 45’ λεπτών έκαστο,  (Κ15) 80 λεπτά (δύο ημίχρονα των 40 λεπτών) για  την (Κ13) κατηγορία 70 λεπτά (σε δύο ημίχρονα των  35 λεπτών ) για  την (Κ11)  (60) λεπτά ( σε δύο ημίχρονα των 30 λεπτών), για την (Κ9) σαράντα (40’) λεπτά σε δύο ημίχρονα των είκοσι (20’) λεπτών .

  5. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να μεριμνήσουν για τους εντός έδρας αγώνες τους να είναι το γήπεδο τέλεσης του αγώνα στην διάθεση τους, να φροντίσουν για την καταλληλότητα (γραμμώσεις-κούρεμα )καθώς επίσης ότι άλλο χρειάζεται για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

  6. Την καταλληλότητα ή μη του γηπέδου θα κρίνει αποκλειστικά και μόνο ο διαιτητής.

   

  ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ- ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ

  1. Όλοι οι αγώνες θα διαιτεύονται από διαιτητές μέλη της Ένωσης ποδοσφαιρικών σωματείων Καβάλας.

  Σε περίπτωση που ο ορισθείς διαιτητής δεν προσέλθει στο γήπεδο ο αγώνας διεξάγεται υποχρεωτικά. Καθήκοντα διαιτητή αναλαμβάνει ο δηλωθείς από το γηπεδούχο σωματείο και σε περίπτωση απουσίας του ο  δηλωθείς του φιλοξενούμενου σωματείου Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί ποδοσφαιρικός αγώνας το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να συντάξει φύλλο αγώνα και το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει στον προβλεπόμενο χρόνο στην Ε.Π.Σ.Κ., σε αντίθετη περίπτωση θα τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο.

  Σε περίπτωση που αναιτιολόγητα δεν διεξαχθεί ποδοσφαιρικός αγώνας την ευθύνη έχουν και τα δύο σωματεία ή αυτό που με δική του υπαιτιότητα δεν διεξήχθη. Σε αυτήν την περίπτωση τα υπεύθυνα σωματεία τιμωρούνται με αφαίρεση βαθμών όπως ορίζει ο ΚΑΠ και με πρόστιμο 30€. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο θα είναι 50 Ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης 100 Ευρώ και θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα.

  2. Στην διάρκεια των αγώνων θα εφαρμόζονται ο κανονισμός διαιτησίας και γενικά σε όλο το πρωτάθλημα θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΑΠ   εκτός ειδικών περιπτώσεων.

  3. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται φύλλο αγώνα και θα τηρούνται όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 15 του ΚΑΠ και το οποίο θα προσκομίζεται στην Ε.Π.Σ.Κ. από το γηπεδούχο σωματείο το αργότερο σε τρείς ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

  Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται μέσα στην προβλεπόμενη ημέρα το γηπεδούχο σωματείο θα τιμωρείται με πρόστιμο 30Ε .

  4. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα δεκαοκτώ(18) αθλητές. Αντικατάσταση επιτρέπεται καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα μέχρι επτά (7) ποδοσφαιριστών (Κ17) και (Κ15).

  5. Κάθε ομάδα οφείλει να έρχεται στο γήπεδο το ελάχιστο μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.

  6. Το φύλλο αγώνα υπογράφουν υποχρεωτικά οι αρχηγοί των ομάδων αφού ελέγξουν τα αναγραφόμενα του διαιτητή.

  7. Κάθε σωματείο μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει να προσκομίσει στον διαιτητή και να είναι στην διάθεση του αντίπαλου σωματείου :

  Κατάσταση υγείας θεωρημένη.

  Δελτία αθλητικής ιδιότητας.

  Να δηλωθεί ο προπονητής της ομάδας.

  Να δηλωθεί ο παράγοντας της ομάδας.

  8. Εντάσεις θα επιτρέπονται μόνο για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή ή για πλαστοπροσωπία. Για να γίνει δεκτή η ένσταση που καταχωρείται στο φύλλο αγώνα πρέπει να υποστηριχθεί με υπόμνημα προς την Ε.Π.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ που θα υποβάλλεται μέσα σε 72 ώρες από την λήξη του χωρίς παράβολο .  Αν διαπιστωθεί κατά την εκδίκαση δόλια συμπεριφορά του σωματείου τότε αυτό θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα.

   

  ΑΡΘΡΟ 6 FAIR-PLAY

  1.Η ευθύνη των σωματείων στην συγκρότηση και λειτουργία αυτών των τμημάτων είναι τεράστια.

  Πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας πως οι νεαροί αθλητές μας σε αυτές τις ηλικίες διαμορφώνουν χαρακτήρα, δημιουργούν πρότυπα που επηρεάζουν ανάλογα την συμπεριφορά τους αγωνιστικά αλλά πολλές φορές και στις  κοινωνικές τους σχέσεις.

  Οι μεταχείριση αυτών των παιδιών από τους παράγοντες και κυρίως από τους προπονητές πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να τα κρατήσουμε στον αθλητισμό, να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν τα προσόντα τους και κυρίως να γίνουν καλοί άνθρωποι.

  Πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που παίζεται από δύο ομάδες. Να μάθουν να σέβονται τους συμπαίκτες τους και κυρίως τους αντιπάλους. Να μάθουν να πειθαρχούν στις εντολές των παραγόντων, προπονητών και διαιτητών. Να τους εμφυσήσουμε το φίλαθλο πνεύμα και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι ο πρωταθλητισμός δεν είναι το κυρίαρχο.

  Πρέπει να τα δώσουμε να καταλάβουν ότι πέρα από αθλητές μας ενδιαφέρουν σαν άτομα και κυρίως ότι τα αγαπάμε.

  Αξίζει πιστεύουμε, να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την σωστή εκμάθηση του αθλήματος σε αυτά τα παιδιά και κυρίως η διαπαιδαγώγηση τους.

  Η Ε.Π.Σ. Καβάλας θα είναι αμείλικτη απέναντι σε αυτούς που με απαράδεκτες συμπεριφορές θα προσπαθήσουν να εκτρέψουν το πρωτάθλημα αυτό από την φιλοσοφία τις διοργάνωσής του.

  2. Οι αντιπρόσωποι, υπεύθυνοι, των σωματείων θα είναι και υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στην διάρκεια των αγώνων και θα πρέπει η δική τους συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος για τους αθλητές.

  3.Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστές, παράγοντες, οπαδοί κ.λ.π.  διαγωνιζομένων ομάδων προβούν σε ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα οι ομάδες τους θα τιμωρούνται μέχρι και αποκλεισμό από τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος. Κυρώσεις θα μπορούν να επιβληθούν, αν αυτό κρίνει η διοργανώτρια και στις ανδρικές τους ομάδες.

   

  ΑΡΘΡΟ 7  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1. Δικαιούται ποδοσφαιριστής που ανήκει σε ένα σωματείο και το σωματείο αυτό δεν συμμετέχει σε ένα από τα πέντε πρωταθλήματα υποδομής σχετικό με την ηλικία του να δηλωθεί στην κατάσταση υγείας άλλου σωματείου και να αγωνίζεται κανονικά με την προϋπόθεση της έγγραφης άδειας του σωματείου στο οποίο ανήκει και αφού αυτή κατατεθεί πριν την χρησιμοποίησή του στην Ε.Π.Σ.Κ. Το δε πρωτότυπο έγγραφο  παραμένει στην Ε.Π.Σ.Καβάλας και επικυρωμένο αντίγραφο αυτού δίνεται στο σωματείο που θα αγωνίζεται. Το έγγραφο αυτό είναι υποχρεωμένο μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά να το παρουσιάζει πριν την έναρξη του αγώνα στον διαιτητή.

  2. Δικαιούται ποδοσφαιριστής που αγωνίσθηκε με την ομάδα του να αγωνισθεί και με την, αμέσως κατώτερη ηλικιακά  ομάδα, στην οποία είναι δηλωμένος αρκεί από την λήξη του προηγούμενου αγώνα έως την έναρξη του επόμενου να έχουν περάσει 24 ώρες άλλως η συμμετοχή του κρίνεται αντικανονική.

  Στην πιο πάνω περίπτωση οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. (αντικανονική συμμετοχή) αφορούν τον δεύτερο αγώνα όπου έγινε η παράβαση.

  3. Ποδοσφαιριστές αλλοδαποί, που δεν έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, αφ’ όσον διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα θα δύναται να αγωνισθούν με προσωρινό δελτίο το οποίο εκδίδει η Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ αφού προηγουμένως προσκομίσει το ενδιαφέρον σωματείο τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση αυτή.

   

  ΑΡΘΡΟ 8ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να ανταποκρίνονται όταν καλούνται  από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Σε αντίθετη περίπτωση θα τιμωρούνται όταν απουσιάζουν αδικαιολόγητα.

  2. Η συγκρότηση των ομίλων και η διαδικασία ανάδειξης των πρωταθλητών (φάσεις του πρωταθλήματος) θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ αμέσως μετά τις δηλώσεις συμμετοχής.

  3. Η Ε.Π.Σ.Κ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα για μερική ή ολική τροποποίηση της Προκήρυξης αυτής και μετά την έναρξη των πρωταθλημάτων.

  4. Τα πρωταθλήματα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του Κ.Α.Π. με πιστή εφαρμογή του εκτός ορισμένων περιπτώσεων που αναφέρονται ρητά σε αυτήν την προκήρυξη και αυτό διότι υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες σε αυτά τα πρωταθλήματα. Για ότι δεν προβλέπεται στην προκήρυξη αυτή θα αποφασίζει

  το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Καβάλας.

  5. Η εξόφληση του εξοδολόγιου διαιτησίας θα γίνεται από το σωματείο πριν την

  έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα.

  6. Η Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ θα αποστείλει σε όλα τα σωματεία ονομαστική

  κατάσταση και τηλέφωνα όλων των πτυχιούχων νοσηλευτών –νοσηλευτριών,

  οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο από τον γιατρό της ένωσης

  και δύναται να καλύπτουν τους αγώνες σας.

   

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Κ17)       

  Διάσταση γηπέδου : κανονικό γήπεδο.

  Διάσταση εστιών : κανονικές (όμοιες με αυτές των ανδρών).

  Διάρκεια αγώνα : 90 λεπτά (2 ημίχρονα των 45΄ έκαστο).

  Αριθμός ποδοσφαιριστών : 11 εναντίον 11.

  Αριθμός αλλαγών : Μέχρι επτά (7) ποδοσφαιριστών μια μόνο φορά.

  Αράουτ : με τα χέρια.

  Χτύπημα πέναλτι : από το απόσταση 11 μέτρων.

  Χτύπημα κόρνερ : από το σημείο – γωνία του κόρνερ.

  Χρησιμοποίηση μπάλας Ν5.

  Όλοι αγωνίζονται με Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστή (Ε.Π.Ο.) πλην την περίπτωση των αλλοδαπών

  Ηλικία ποδοσφαιριστών: γεννημένοι μετά την 1-1-1996

  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Κ15)                                           

  Διάσταση γηπέδου : κανονικό γήπεδο.

  Διάσταση εστιών : κανονικές (όμοιες με αυτές των ανδρών).

  Διάρκεια αγώνα : 80 λεπτά (2 ημίχρονα των 40΄ έκαστο).

  Αριθμός ποδοσφαιριστών : 11 εναντίον 11.

  Αριθμός αλλαγών : Μέχρι επτά (7) ποδοσφαιριστών μια μόνο φορά.

  Αράουτ : με τα χέρια.

  Χτύπημα πέναλτι : από το απόσταση 11 μέτρων.

  Χτύπημα κόρνερ : από το σημείο – γωνία του κόρνερ.

  Χρησιμοποίηση μπάλας Ν5.

  Όλοι αγωνίζονται με Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστή (Ε.Π.Ο.) πλην την περίπτωση των αλλοδαπών

  Ηλικία ποδοσφαιριστών: γεννημένοι μετά την 1-1-1999

  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Κ13)

  Διάσταση γηπέδου :  περιοχή με περιοχή ή (50Χ70)

  Διάσταση εστιών : (5Χ2)

  Διάρκεια αγώνα : 70 λεπτά (2 ημίχρονα των 35΄ έκαστο).

  Αριθμός ποδοσφαιριστών : (9) εναντίον (9) αντίστοιχα.

  Αριθμός αλλαγών : Μέχρι εννέα  (9) ποδοσφαιριστών μια μόνο φορά.

  Αράουτ : με τα χέρια.

  Χτύπημα πέναλτι : από το απόσταση 11 μέτρων.

  Χτύπημα κόρνερ : από το σημείο – γωνία κόρνερ.

  Χρησιμοποίηση μπάλας Ν5

  Όλοι αγωνίζονται με Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστή (Ε.Π.Ο.) πλην την περίπτωση των αλλοδαπών

  Ηλικία ποδοσφαιριστών: γεννημένοι μετά την 1-1-2001

  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Κ11)

  Διάσταση γηπέδου: διαστάσεων  35Χ55 .

  Διάσταση εστιών: 3Χ2 μέτρα.

  Διάρκεια αγώνα: 60 λεπτών (2 ημίχρονα των 30’ έκαστο).

  Αριθμός ποδοσφαιριστών:  (8) εναντίον (8).

  Αριθμός αλλαγών : μέχρι (8) ποδοσφαιριστές αντικαθίσταται όλοι οι ποδοσφαιριστές (μία μόνο φορά έκαστος) .

  Αράουτ  με τα χέρια.

  Χτύπημα πέναλτυς: από απόσταση (9) μέτρων

  Χτύπημα κόρνερ: από τη γωνία του γηπέδου

  Χρησιμοποίηση μπάλας Ν4.

  Όλοι αγωνίζονται με πιστοποιητικό γέννησης που φέρει θεωρημένη φωτογραφία, πλην την περίπτωση των αλλοδαπών

  Ηλικία ποδοσφαιριστών: γεννημένοι μετά την 1-1-2003

   

  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Κ9)

  Διάσταση γηπέδου: διαστάσεων  30Χ40 .

  Διάσταση εστιών: 3Χ2 μέτρα.

  Διάρκεια αγώνα: 40 λεπτών (2 ημίχρονα των 20’ έκαστο).

  Αριθμός ποδοσφαιριστών:  (7) εναντίον (7).

  Αριθμός αλλαγών : μέχρι (7) ποδοσφαιριστές αντικαθίσταται όλοι οι ποδοσφαιριστές (συνεχόμενα)

  Αράουτ  με τα πόδια.

  Χτύπημα πέναλτυς: από απόσταση (9) μέτρων

  Χτύπημα κόρνερ: από τη γωνία του γηπέδου

  Χρησιμοποίηση μπάλας Ν4.

  Όλοι αγωνίζονται με πιστοποιητικό γέννησης που φέρει θεωρημένη φωτογραφία από την εκδούσα αρχή,

  Ηλικία ποδοσφαιριστών: γεννημένοι μετά την 1-1-2005».

   

   

  Comments are closed.