Bookmarks

  Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: 

   

  “Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 9,96kW στη στέγη του κτιρίου των εγκαταστάσεων του Ενωσιακού Γηπέδου Καβάλας (Γήπεδο ΕΠΣ Καβάλας)”

  Οι οικονομικές προσφορές θα είναι κλειστές και θα κατατίθενται στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 17/07/2024 και ώρα 10:00 π.μ.. Δεκτές θα γίνονται οικονομικές προσφορές είτε από ατομικές επιχειρήσεις, είτε από εταιρίες.

  Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1.Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (σε περίπτωση προσφοράς από εταιρία, το Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου θα πρέπει να είναι του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας)

  2.Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

  3.Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου

  4.Το παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους

  5.Βεβαίωση Ασφαλιστικής /Φορολογικής Ενημερότητας

  6.Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλλονται εισφορές για το απασχολούμενο προσωπικό

  7.Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με τα οποία πιστοποιείται εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο του Επιμελητηρίου

  8.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι:

  α) Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,

  β) Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,

  γ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας,

  δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα,

  ε) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία,

  ζ) Ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

   

  Comments are closed.