Bookmarks

  Η είδηση της ύπαρξης στο Φ.Ε.Κ. και ειδικότερα στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών-ΕΠΕ και γενικού εμπορικού μητρώου με αριθμό 3345 και το οποίο δημοσιεύτηκε στις 31 Μαρτίου 2014 της ύπαρξης Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Καβάλα το οποίο φέρεται να εκπροσωπείται από διαφορετικά άτομα από αυτά τα οποία όρισε στις 20 Μαρτίου  2014 το Ειρηνοδικείο Καβάλας μετά από αίτηση που κατατέθηκε τον προηγούμενο Φεβρουάριο από τον μεγαλομέτοχο Γιώργο Τσοκτουρίδη αρχικά έδειξε να παραξενεύει αρκετούς και να δημιουργεί πρόωρα πολλά ερωτηματικά.

   

  Δε συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας

  Ερωτηματικά τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς είναι δυνατόν να υπάρχει Διοίκηση δημοσιευμένη στο Φ.Ε.Κ. ενώ ταυτόχρονα να υπάρχει και κάποια άλλη προσωρινή Διοίκηση στην ΠΑΕ Καβάλα όπως αυτή ορίστηκε από το Ειρηνοδικείο Καβάλας. Ωστόσο αν αναζητήσουμε στο παρελθόν τα όσα προηγήθηκαν τότε τα ερωτηματικά παύουν να υφίστανται λόγω του ότι η Διοίκηση η οποία είχε προσδιοριστεί το 2012 είναι εκείνη με Πρόεδρο τον Γεώργιο Τσοκτουρίδη, η οποία αναφέρεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Έτσι δε συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας και η Διοίκηση η οποία υφίσταται σήμερα στην Καβαλιώτικη ΠΑΕ είναι εκείνη η οποία ορίστηκε από το Ειρηνοδικείο της Καβάλας τον προηγούμενο Φεβρουάριο, με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Βλάση Τσάκα.  Πρόκειται για την προσωρινή Διοίκηση η οποία όπως προαναφέραμε ορίστηκε από το Ειρηνοδικείο της Καβάλας και η ισχύς της είναι μέχρι την 30η Ιουνίου. Βέβαια η δημοσιοποίηση του ακριβούς περιεχόμενου του ΦΕΚ το οποίο να επαναλάβουμε ότι πρόκειται για περίπτωση στις αρχές του 2012, από μόνη της δημιουργεί ερωτηματικά. Αλλά από κει και πέρα αυτό το οποίο ισχύει είναι αυτό που ορίστηκε από το Ειρηνοδικείο Καβάλας.

   

  Τι αναφέρει ακριβώς το ΦΕΚ

  Αναλυτικά το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης αναφέρονται τα εξής:

  -«Ανακοινώνεται ότι την 26-03-2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 173229 το από 08−03−2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ», με αριθμό ΓΕΜΗ 20861530000 (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 56757/06/Β/04/10) σύμφωνα με το οποίο:

  α) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι Παναγιώτης Χαλκιάς του Βλάσιου και Παναγιώτης Κωστόπουλος του Θεοδώρου σε αντικατάσταση και για

  το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων μελών Βασιλείου Λαμπαδίτη και Κωνσταντίνου Τάτση αντίστοιχα,

  β) Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

  1) Τσοκτουρίδης Γεώργιος του Χαραλάμπους, κάτοικος Καβάλας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, κάτοχος Α.Δ.Τ. Χ 870990/14-07-2003 Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 045382865, Δ.Ο.Υ. Β’ Καβάλας, μέλος του Ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου «Αθλητικός όμιλος Καβάλας», ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

  2) Κουφατζής Χαράλαμπος του Γεωργίου, κάτοικος Καβάλας, οδός Μητροπολίτου Χρυσόστομου 6, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΗ 883068/2011 Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 051933266, Δ.Ο.Υ. Β΄ Καβάλας, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.

  3) Χαλκιάς Παναγιώτης του Βλάσιου, κάτοικος Καβάλας, οδός Μητροπόλεως 4, Α.Δ.Τ ΑΒ−057212/05, ΑΦΜ 039275778, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

  4) Ζαμπούκος Δημήτριος του Βασιλείου, κάτοικος Καβάλας οδός Ελ. Βενιζέλου αριθμός 30, Α.Δ.Τ. Π 386167/05−10−1992 Ε’ Τμήμα Παρ. Ασφαλείας Αθηνών,

  Α.Φ.Μ. 021090223, Δ.Ο.Υ. ΙΔ’ Αθηνών, ΜΕΛΟΣ.

  5) Ρέμμος Χρήστος του Δημητρίου, κάτοικος Καβάλας, οδός 7ης Μεραρχίας 40, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΕ 395796/ 18.1.2007, Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 006818238, Δ.Ο.Υ Α΄ Καβάλας, ΜΕΛΟΣ.

  6) Κωστόπουλος Παναγιώτης του Θεοδώρου, κάτοικος Νέας Ηρακλείτσας Καβάλας, οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμ 13, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 720970, Α.Φ.Μ. 105234029 ΜΕΛΟΣ.

  Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31-08-2016.

   

  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών όπως αυτά απορρέουν από το άρθρο 13 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας στο Δ/ντα Σύμβουλο Κ. Χαλκιά Παναγιώτη του Βλάσιου.

  Ειδικότερα ο Δ/νων Σύμβουλος εξουσιοδοτήθηκε όπως:

  i. εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,

  ii. κινεί τον εταιρικό λογαριασμό που βρίσκεται σε οποιαδήποτε τράπεζα,

  iii. συνάπτει δια λογαριασμό της εταιρείας οποιεσδήποτε συμβάσεις μετά τρίτων,

  iv. εκπροσωπεί την εταιρεία, συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή παντός Τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου προχείρους ή διεθνείς, που αφορούν

  την προσπάθεια και εκτέλεση πάσης φύσεως εργασίας σχετικά με τους σκοπούς της εταιρείας. Η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με μία μόνη υπογραφή του Δ/ντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Χαλκιά Παναγιώτη του Βλάσιου, που θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας

  για όλες τις εταιρικές υποθέσεις και όλες τις συναλλαγές».

   

  3 Responses to “Σε ισχύ στην ΠΑΕ Καβάλα είναι η προσωρινή Διοίκηση που όρισε το Ειρηνοδικείο μέχρι της 30 Ιουνίου 2014 με πρόεδρο τον Βλάση Τσάκα και δεν ισχύουν τα όσα δημοσιεύτηκαν στον Φ.Ε.Κ. και τα οποία έχουν να κάνουν με το 2012”